Welkom > wetenswaardigheden > Dierendag

Dierendag

Op 4 oktober is het werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van dieren in onze samenleving.

4 oktober is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226). Hij bekommerde zich om het lot van zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de legende voerde hij hele gesprekken met dieren.

Op zijn sterfdag wordt Franciscus steeds door de Rooms-Katholieke kerk Franciscus herdacht. Tijdens een internationaal congres van verenigingen ter bescherming van dieren in 1929 in Wenen werd deze dag uitgeroepen tot Werelddierendag.

De eerste dierendag was op 4 oktober 1930. In Nederland werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.

66 jaar eerder, in 1864, was in Den Haag de Haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht in navolging van al bestaande verenigingen elders in Europa en als eerste van een reeks plaatselijke verenenigingen in Nederland.
In 1877 werd haar naam veranderd in Landelijke Vereeniging en onder die naam sloten de meeste lokale verenigingen zich aaneen.

De belangrijkste doelstellingen van de Ver(e)eniging (afgekort: de Dierenbescherming) waren en zijn nog steeds de tot standkoming van wetgeving voor dieren en de controle op de naleving van dierenwetten.
Na de eerste wereldoorlog begon zij ook voorlichting te geven via brochures, film, krant, radio en televisie.

Dierendag sloot als betrekkelijke nieuweling in de reeks aan bij (inter)nationale dagen als de Dag van de Arbeid (1890), Vrouwendag (1910), Moederdag (ca. 1914) en boomplantdag (1919).

Vanaf de jaren 60 is men dierendag steeds meer aan gaan grijpen voor de promotie van het dierenrechtactivisme. Ook ging men meer en meer activiteiten ontwikkelen om met name bij kinderen dit onderwerp onder de aandacht te brengen.
Ook de commercie rondom dierendag is aanzienlijk gegroeid.