Welkom > Overige dieren > Fret > Levensduur

Levensduur

In de meeste artikelen en boeken over fretten staat dat deze diertjes wel 10 jaar oud kunnen worden.
Deze leeftijd wordt helaas maar al te vaak niet gehaald.

Fretten krijgen namelijk vanaf middelbare leeftijd (5-6 jaar) regelmatig te maken met diverse gezondheidsproblemen.
Deze problemen zijn vaak ernstig.
Te denken valt aan bijnierproblemen, insulinomen, hartproblemen, respiratoire aandoeningen, (chronische) maag-darmproblemen en (chronische) oorproblemen.

Er zijn globaal genomen drie oorzaken waarom deze ziektes zo vaak voorkomen.
  1. Genetische oorzaken
  2. Voeding gerelateerde oorzaken
  3. Huisvesting en verzorging gerelateerde oorzaken
Besmettelijke ziekten worden hierbij buiten beschouwing gelaten, want deze spelen (nog) geen grote rol binnen de Nederlandse frettenpopulatie.