Welkom > Onze Praktijk > Specialisten

Specialisten

Voor specialistische consulten op dermatologisch, oogheelkundig, internistisch, orthopedisch gebied en voor zeer zware chirurgische ingrepen hebben we zeer goede contacten met de officieel erkende specialisten van

  • het Medisch Centrum voor Dieren (www.mcvoordieren.nl) aan de Isolatorweg
  • De Faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
  • diverse gespecialiseerde praktijken voor vogels en bijzondere dieren.

Meestal zal het echter niet nodig zijn om naar een specialist te gaan. Juist door de goede verstandhoudingen kunnen we vaak met specialisten overleggen zonder dat daar voor u extra kosten aan verbonden zijn.