Welkom > Nieuws > Vogelgriep

Vogelgriep

Gelukkig voor ons is de vogelgriep in Nederland nog nooit geconstateerd, maar iedereen is zich er erg van bewust. Dat begon al met het ophokken van onze hobby-kippen en andere vogels een aantal jaren geleden, maar er kwamen ook steeds geluiden dat ook onze honden en katten gevoelig zijn voor het virus. Het leek ons daarom verstandig om alles eens op een rijtje te zetten, zodat u weet waar u voorzichtig moet zijn, maar ook weer niet overdreven bezorgd waar dat niet nodig is.

Uit experimenteel onderzoek blijkt dat katten geÔnfecteerd kunnen worden met het H5N1 virus. Iedereen weet ondertussen dat dit de -ook- voor de mens gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus is. De verschijnselen bij de kat zijn verhoogde temperatuur, algehele malaise, versnelde en bemoeilijkte ademhaling, oogontsteking, uitpuilen van het derde ooglid en eventueel diarree. Ze kunnen er aan overlijden.

Hoewel er geen bewijs is dat katten geÔnfecteerd kunnen worden door contact met geÔnfecteerde wilde vogels, is dit helaas niet uit te sluiten. De wilde vogelsoorten in Europa en AziŽ waarin het H5N1 virus tot nu toe is gevonden, zijn voornamelijk watervogels (zwanen, ganzen, eenden) en niet de vogelsoorten waarmee katten normaalgesproken in aanraking komen (mussen, mezen, merels en andere kleine vogels in en om tuinen).

Ondanks het feit dat de gevaren van verspreiding via katten ongelooflijk klein zijn, wordt geadviseerd om in zones waar H5N1 in wilde vogels is vastgesteld, katten binnen te houden en honden aan te lijnen. Als er sprake is van mogelijk contact tussen katten en besmette wilde vogels, of wanneer katten influenza-achtige verschijnselen vertonen, zouden deze katten voor bepaalde tijd in quarantaine gehouden moeten worden en nader onderzocht.

Op de website van het ministerie van LNV is steeds de meest recente informatie over de vogelgriep te vinden: www.minlnv.nl. Tijdens kantooruren is het ministerie bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-22 333 22. Veel informatie over aspecten van zowel dier- als volksgezondheid is ook te vinden op www.rivm.nl.

Wat moet u doen als u dode vogels ziet?

Als u een of enkele dode tuinvogels (zoals mus, spreeuw, roodborst) vindt, kunt u er gerust van uit gaan dat er niets bijzonders aan de hand is. In het voorjaar sterven veel vogels verzwakt door de winter. Laat ze gewoon liggen en houdt huisdieren uit de buurt. Liggen ze in uw eigen tuin, dan kunt u ze opruimen door te begraven of verpakt in een plastic zak in de afvalcontainer te doen. Draag voor alle veiligheid wegwerp of plastic handschoenen. Heeft u gewonde of dode dieren aangeraakt, was dan uw handen grondig met Dettol of zeep. Gewonde tuinvogels mogen gewoon naar een vogelasiel worden gebracht.

Sommige vogelsoorten zijn extra gevoelig voor de vogelgriep. Als u een dode (of zieke) zwaan, reiger, gans, eend, meeuw of roofvogel tegenkomt, dan vallen die onder de categorie "verdachte vogels". Raak deze vogels niet aan, houdt uw huisdieren er bij weg en meldt het bij de meldkamer van de regiopolitie. De politie zorgt voor afhandeling van de meldingen ism. de AID en de Voedsel- en Warenautoriteit.

Zoals u ook in de pers hebt kunnen lezen, is er sinds 22 februari 2006 toestemming van de EU om onze hobbykippen te gaan vaccineren tegen vogelgriep. Er was al wel direct duidelijk dat deze vaccinatie minder simpel zou verlopen dan de vaccinaties zoal u dat gewend bent van uw hond of kat. Inmiddels blijkt dit maar al te waar. Om aan ophokplicht te ontkomen moet er twee keer worden gevaccineerd, moeten er uitgebreide administratieve handelingen verricht worden, er moet bloed worden afgenomen, de dieren moeten worden geringd en mogen zonder toestemming van het ministerie van LNV niet vervoerd worden. Als aan alle formaliteiten voldaan is, mogen de dieren 3 weken na de tweede prik naar buiten. Dit zal ongeveer halverwege de maand mei zijn, wanneer in feite de vogeltrek ook op zijn eind loopt en dus te verwachten zal zijn dat de ophokplicht snel zal worden opgeheven. De vaccinatie is een jaar geldig. Aangezien in ons praktijkgebied weinig mensen kippen hebben en de betrekkelijkheid van deze vaccinatie vrij groot is, hebben wij besloten om zelf het vaccin niet te bestellen. Bovendien hebben wij helaas geen tijd om 3x (!) bij u daarvoor op huisvisite te komen. De kosten zouden ook op kunnen lopen tot Ä 100 a Ä 200 per adres! Wij kunnen u echter wel helpen aan adressen van dierenartsen die u kunt benaderen hiervoor.

2007. Inmiddels is bekend dat het aantal met vogelpest besmette dieren afneemt. Het gaat vooral om futen, zwanen, eenden en ganzen.
Volgens de Nederlandse Bond van Hoenders-, Dweghoenders-, Sier- en Watervogelhouders heeft slechts 1% van zijn 5000 leden hun dieren aangeboden voor vaccinatie. Dat ligt voornamelijk aan de kosten en omdat de leden hun twijfels hebben over de effectiviteit van de vaccinatie.