Welkom > Nieuws > Vaccinatiebeleid

Vaccinatiebeleid

Wij hebben een aantal wijzigingen in ons vaccinatiebeleid voor de hond en voor de kat aangebracht. Hierbij willen we u weer helemaal "bijpraten".

U bent gewend van ons schriftelijke oproepen te krijgen voor hun “jaarlijkse vaccinatie”.
Dit zal ook zo blijven.
Welke vaccinaties er ook daadwerkelijk gegeven worden, kan echter variėren.
Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan, dat de moderne vaccins voor sommige ziektes een langere bescherming bieden dan 1 jaar. Dit geldt echter niet voor alle ziektes die nu gebundeld zitten in wat doorgaans de “cocktail” genoemd wordt.

Afhankelijk van de situatie van uw dier zullen wij met u samen bekijken wat de gewenste en optimale manier van vaccineren is.

Voor uw hond zal dit doorgaans inhouden dat elk jaar tegen de ziekte van Weil  en eventueel kennelhoest gevaccineerd zal worden.
Verder werken wij tegenwoordig met een verbeterd vaccin tegen de ziekte van Weil (bevat de zogenaamde L4-stam). Heeft uw hond dit vaccin nog niet eerder gehad, dan moet die eenmalig na 3-4 weken herhaald worden. Wij houden dat voor u in de gaten hoor!
De volledige cocktailprik krijgt de hond 1 keer per 3 jaar.
In sommige situaties zullen wij daar van afwijken en elk jaar de cocktail blijven geven, bijvoorbeeld bij verhoogde gevoeligheid of bij aanvullende eisen door bv een dierenpension.

Voor uw kat zal dit meestal betekenen dat elk jaar gevaccineerd wordt tegen het niesziektecomplex en 1 keer per 3 jaar dit gecombineerd wordt met de vaccinatie tegen kattenziekte.

LET OP:
  • Deze situatie geldt alleen voor dieren ouder dan 2 jaar. Wij hebben gemerkt dat het nogal eens voorkomt dat mensen na alle kosten van aanschaf en extra vaccinaties gedurende het 1e levensjaar van hun hond of kat, de neiging hebben om de prikken in hun 2e levensjaar uit te stellen. Dit is niet verstandig. Om een goede immuniteitsopbouw te krijgen moet uw dier juist dan de volledige cocktail krijgen.
  • Ook willen wij wijzen op het belang om jaarlijks met uw oudere dieren te komen. De jaarlijkse gezondheidscheck die wij uitvoeren, wordt met het vorderen van de jaren steeds belangrijker. Het is vaak zonde om jaren te laat achter sommige gezondheidsproblemen te komen. Een gemiste kans!

Ten aanzien van de vaccinatie tegen hondsdolheid oftewel rabies is de situatie als volgt.

Voor het reizen met gezelschapsdieren binnen de Europese Unie is in 2003 vastgelegd dat de geldigheid van de rabiesvaccinatie afhankelijk is van de aanbevelingen van de fabrikant van het gebruikte vaccin. De door ons gebruikte vaccins worden geaccepteerd met een werkingsduur van 3 jaar.

HIER ZIJN EEN AANTAL KANTTEKENINGEN BIJ TE MAKEN.

  • Tot voor kort bestond er in Duitsland nog steeds nationale regelgeving die jaarlijkse hervaccinatie verplicht stelde. De Duitse Tollwut-verordnung is inmiddels aangepast en sinds 20 december 2005 geldt ook voor Duitsland de termijn zoals die is aangegeven door de fabrikant.
  • Er zijn landen die strengere eisen stellen. Dit geldt voor vrijwel alle landen buiten de Europese Unie. 
  • Realiseer u terdege dat bijvoorbeeld een land als Zwitserland niet aangesloten is bij de Europese Unie. Zwitserland stelt een jaarlijkse herenting verplicht.