Welkom > Nieuws > Chip voor honden

Chip voor honden


Oktober 2007: "alle honden in Nederland moeten binnen 4 jaar een onderhuidse identificatiechip hebben".
Aldus minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Een en ander moet nog wel door de ministerraad goedgekeurd worden.

De verplichte registratie en identificatie moet helpen in de strijd tegen ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan.
Daarnaast moet het de bestrijding van erfelijke ziekten en afwijkingen vergemakkelijken, en de opsporing van agressieve en zoekgeraakte honden.

In 2006 adviseerde al een groot aantal dierenorganisaties de toenmalige minister Veerman om alle honden en ook katten te registreren.
Uiteindelijk leek het verplichte chippen in te gaan vanaf 2012.

Honden die vanaf 2012 werden geboren,  zouden verplicht gechipt en geregistreerd moeten worden. Hiermee gaat het kabinet misstanden in de hondenfokkerij en -handel tegen en zou het welzijn van honden verbeterd worden.

Er zijn verschillende problemen die het welzijn van honden bedreigen. Zo zijn er dieren die worden mishandeld, verwaarloosd of achtergelaten door hun eigenaar. Ook vinden er misstanden in de fokkerij plaats, onder meer bij de import van buitenlandse honden die zonder juiste vaccinatie of zonder herkenbare afkomst worden verhandeld. Daarnaast vindt bedrijfsmatige hondenfokkerij plaats waarbij de fokker zich niet aan de regels houdt. Om deze problemen meer effectief aan te pakken, moet de herkomst van een hond kunnen worden achterhaald. Veel partijen hebben om invoering van een verplichte identificatie en registratie gevraagd.

Het besluit zou in het voorjaar van 2012 in werking treden en elke eigenaar verplichten om zijn hond binnen zeven weken door middel van een chip te laten identificeren. Let wel: de chipverplichting geldt dus alleen voor nieuwgeboren pups en niet voor alle honden.

Daarna moet de houder een aantal gegevens registreren, onder andere zijn naam, adres en woonplaats. Helaas geen informatie over de ouderdieren. Dan was er makkelijker iets te doen aan de problemen in de rashondenfokkerij of bij de opsporing van illegale en malafide broodfokkers.

De gegevens komen in databanken die worden aangewezen door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en worden aan het ministerie beschikbaar gesteld.

Per jaar zullen naar schatting 100.000 pups worden gechipt.

Helaas: politieke molens draaien langzaam. Volgens de laatste gegevens gaat het in "in de loop van 2013". We wachten maar weer af.

Helaas is de verplichting voor katten nog niet eens in het vooruitzicht.