Welkom > Kat > Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen bij onze huisdieren vormen een onderdeel van ons werk als dierenarts.
Het dier dat zo leuk was bij aanschaf kan soms voor nogal wat problemen zorgen.
Gelukkkig bereiden veel mensen zich tegenwoordig beter voor en dit voorkomt veel problemen. Maar helaas vallen lang niet alle problemen onder de categorie "slecht opgevoed".

Uit heel wat studies blijken onzindelijkheid, markeren, agressie en samenlevingsproblemen tussen katten de meest voorkomende gedragsproblemen te zijn.

Soms is bepaald gedrag voor da kat in principe een normaal gedrag, maar voor de eigenaar volstrekt ongewenst.
Soms gaat een kat door de levensomstandigheden die niet stroken met z'n individuele karakter zich ongewenst gedragen. Denk daarbij aan een kat die zich zo verveelt dat hij de enkels van z'n eigenaar aanvalt, omdat dat de enige bewegende prikkels zijn in z'n omgeving. Soms gaat hij achter z'n eigen staart aanjagen of zich kaallikken.

Het is daarom altijd van belang om te bekijken hoe het probleem in elkaar zit. Net zo min als bij mensen is overal "een pilletje" de oplossing.

Overigens is het wel van belang te weten dat er vaak wel degelijk ondersteunende medicatie bestaat die kan helpen. Soms in de vorm van injecties, soms pillen, soms met feromoonverdampers, of een combinatie. Meestal is dit van tijdelijke aard.

Ook zijn er steeds meer mensen die de hulp inroepen van een gedragsdeskundige. Zeer goed bekend staan de therapeuten van TINLEY. Zij kijken kritisch of de hond of kat echt hulp nodig heeft of dat er meer sprake van is dat de eigenaar meer voorlichting nodig heeft over het natuurlijke gedrag en de daaruit voortvloeiende behoeften van hun huisdier. (www.tinley.nl).  

Vaak zijn problemen te verbeteren of helemaal te verhelpen, maar niet altijd!
In enkele gevallen zijn alle partijen er bij gebaat om een ander adres voor het dier te zoeken.

Bekijk ook