Welkom > Hond > Vaccinaties > Leverontsteking

Leverontsteking

Ook bekend als hepatitis. Dit is een virusziekte, die sommige honden slechts licht ziek maakt, maar voor andere dodelijk kan aflopen.

De ziekteverschijnselen zijn

  • koorts
  • sufheid
  • bloederige diaree
  • braken
  • bloedverlies in borst- en buikholte

Bij een langzaam verlopend ziektebeeld zien we vaak ook nog

  • huidbloedingen
  • geelzucht
  • oogontsteking

De verspreiding vindt plaats via alle uitscheidingsproducten, dus via urine, ontlasting, speeksel en dergelijke.

Als een hond ziek wordt en de eerste dagen overleeft, is er een redelijke kans op herstel.