Welkom > Hond > Ontwormen

Ontwormen

Wanneer?

Pups moeten ontwormd worden als ze 2, 4, 6 en 8 weken oud zijn. Dus elke 2 weken zolang ze gezoogd worden.

Deze grondige ontworming is nodig omdat pups al in de baarmoeder besmet worden en daarna via de moedermelk en via de omgeving.

Vanaf de leeftijd van 8 weken adviseren we om nog 2x te ontwormen met een tussentijd van 2 maanden.

Hierna hun leven lang minstens 4x per jaar ontwormen.

Dit advies is in 2008 ingegaan. Voor die tijd werd er 2x per jaar ontwormd. De Werkgroep Veterinaire Parasitologie Nederland richt zich in deze op de risico's voor de volksgezondheid, dus voor de mens! Onderzoek heeft uitgewezen dat het infectieniveau van de dieren en de omgeving, voor de wormen die voor de mens het grootste risico vormen ( de spoelworm van hond en kat en de Ecchinococcus-lintworm) onvoldoende omlaag gaat bij een 2-jaarlijkse ontworming. Uiteraard is het ook van belang (om meerdere redenen overigens ;-)  ) om de ontlasting van uw dier op te ruimen.

De moederdieren kunnen het best tegelijk met de pups ontwormd worden.

Tijdens de dracht hoeft niet ontwormd te worden, want de larven in het lichaam worden dan niet bereikt.

Waartegen?

Onder meer. lintworm, spoelworm, vossenlintworm. In buitenland extra!

Waarmee?

Ontwormen kan simpel, relatief goedkoop en met diverse middelen.

In overleg met dierenarts en assistentes kan bekeken worden wat voor uw dier(-en ) , in uw situatie, de beste methode is. Zo adviseren we bij pups en kittens vaak pasta, omdat dat makkelijk te doseren is en smakelijk. Bij volwassen dieren vaak pillen, omdat de moderne wormtabletten niet meer bitter zijn en daardoor makkelijker toe te dienen. Dit is goedkoper dan pasta. Bij dieren die erg lastig zijn bij elke pil, is het goed te weten, dat er tegenwoordig ook de mogelijkheid bestaat te ontwormen via een druppel in de nek. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Hoef je alleen te ontwormen als je wormen in de ontlasting ziet?

NEE !!! Heel vaak is er een onmerkbare infectie. (de beruchte “elastiekjes” (= spoelwormen) en “rijstekorreltjes” (= lintwormen).

Waarom is ontwormen zo belangrijk?

Sommige wormen zijn schadelijke parasieten voor zowel hond als kat, maar ook voor de mens!

De belangrijkste worm bij de hond is de hondenspoelworm ( Toxocara canis ) en bij de kat de kattenspoelworm ( Toxocara cati ).

Ongeveer 20-30 % van de volwassen honden is hiermee besmet. Bij pups kan dit percentage oplopen tot 90 % !

De verschijnselen bij de dieren kunnen uiteenlopen van een bol en gassig buikje (het zogenaamd “wormenbuikje “ ), tot diarree,braken en groeiachterstand.

Bij echt heel grote aantallen kan een stukje darm in een ander stuk schuiven (een "invaginatie") en kan een levensbedreigende situatie ontstaan.
Gelukkig komt dit slechts zelden voor.


Toxocariasis ( spoelwormziekte ) is een zoönose, dwz dat de mens via dieren besmet kan raken.

Niet iedereen die besmet is, heeft klachten.
Maar als er wel klachten zijn, worden die vaak niet herkend.
Iedereen heeft tenslotte wel eens buikpijn, moet hoesten, is futloos.
Allergieën kunnen er door verergeren, maar wie legt dat verband?

Heel soms kan een larve van een worm op een gevaarlijke plaats ( zoals hersenen, ogen of hart) terecht komen, maar gelukkig bijna nooit.

Veel kinderen besmetten zich in openbare zandbakken.

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat minder dan 40% van onze honden- (en katten-)populatie regelmatig ontwormd wordt.

KORTOM: regelmatig ontwormen ! 


KORTINGSACTIE

Om het ontwormen te stimuleren hebben we tot eind augustus 2010 een kortingsactie op wormtabletten. Voor alle wormtablettten geldt dan: 4 halen 3 betalen.

Bekijk ook