Welkom > Hond > De oudere hond > Gedragsverandering

Gedragsverandering

Aan ouder worden is niets te doen. Sommige problemen die zich aandienen bij het ouder worden zijn echter wel degelijk aan te pakken. De gevolgen van hersenveroudering zijn soms te verminderen door bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld Selgian of Fitergol. Of er verbetering optreedt is meestal in 2 weken te merken. De behandeling duurt meestal 2 maanden.

Als degene die uw hond in al zijn kleine gedragingen kent, zult u zelf alert moeten zijn op bepaalde signalen.

Wat bijvoorbeeld op kan vallen is:
1. vaker angstig gedrag in situaties waar uw hond dat vroeger niet vertoonde

2. opeens weer onzindelijk worden, vooral als hij alleen gelaten wordt, ook al is het maar voor even

3. opeens weer van alles kapot maken

4. mensen of situaties niet meer herkennen, zoals regelmatig de verkeerde voordeur binnengaan en vervolgens helemaal in de war zijn bij de ontdekking dat dit zijn eigen huis niet is

5. steeds minder contact zoeken met bekende mensen of honden

6. uit zichzelf niet meer vragen om te spelen of aandacht

7. slaapstoornissen, zoals overdag heel erg diep slapen en ís nacht onrustig zijn ( en u wakker houden)

8. eet- en drinkstoornissen. Bijvoorbeeld de ene dag heel vraatzuchtig zijn en de andere dag juist geen trek.


Het spreekt voor zich dat de hond vooraf door de dierenarts bekeken wordt om mogelijke lichamelijke oorzaken zoveel mogelijk uit te sluiten.

Dementieverschijnselen bij de hond

Een vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor deze aandoening is dat men alles vergeet wat men tijdens het leven heeft geleerd en daardoor vreemd gedrag gaat vertonen.

De oorzaak van deze gedragsstoornis is schade in de hersenen door oa veranderde doorbloeding of afzetting van amyloid tussen cellen. (Amyloid is eiwitachtig materiaal dat ruimte inneemt en schadelijk is voor cellen in de omgeving).

Om inzicht te krijgen in de ziekte van Alzheimer is er een proefschrift verschenen waarin de hond gebruikt is als model voor de mens. De hond blijkt hier ideaal voor geschikt te zijn: de afwijkingen in hondenhersenen vertonen grote overeenkomsten met de afwijkingen in mensenhersenen. Een van de resultaten uit dit promotie-onderzoek is dat er een stof in het bloed gevonden wordt bij hersenschade (LPF). Wat verder onderzocht gaat worden is of de samenstelling van LPF gebruikt kan worden om te voorspellen of een nog jong mens/ jonge hond al dan niet dement zal worden in de toekomst. Op die manier zou de ziekte van Alzheimer al in een vroeg stadium gediagnosticeerd kunnen worden en de verschijnselen wellicht geremd of voorkomen.