Welkom > Euthanasie > En daarna?

En daarna?

Ook na het overlijden blijft het uw dier, dus u bent helemaal vrij om te beslissen waar uw dier daarna heengaat.

Uiteraard willen we u daarbij helpen en adviseren. Meestal nemen wij het regelwerk over van u.

Begraven

Wilt u uw dier zelf begraven? Prima. Als dit beter uitkomt op een andere tijd of desnoods op een andere dag, dan kan het dier tot die tijd gewoon bij ons op de praktijk blijven.

We hebben gemerkt dat veel mensen denken dat het verboden is om zelf je huisdier te begraven. Voorheen kon elke gemeente daar zelf regels voor stellen en was het niet overal toegestaan. Sinds juni 2005 is het echter wettelijk bepaald via het destructiebesluit en moet elke gemeente daaraan gevolg geven.

Cremeren

Uw dier kan gecremeerd worden in een speciaal dierencrematorium.

Folders van een door ons gerespecteerd crematorium liggen op de praktijk. Alle prijzen en mogelijkheden worden daarin genoemd. Wij kunnen ze ook even met u bespreken, als u dat liever heeft.
Wij zorgen er voor dat uw dier op de praktijk wordt opgehaald, doorgaans nog dezelfde dag.
Na het ophalen krijgt u hierover direct een telefoontje van het crematorium.

U krijgt van het crematorium apart een rekening voor hun kosten.

Brengt u liever zelf uw dier naar het crematorium, dan kan dat ook.

Als u liever wilt dat uw dier naar een ander crematorium gaat, of (vrij ongebruikelijk, maar het kan wel) naar een dierenbegraafplaats, kunt u dit bij ons melden.

Alternatief

Een derde (en goedkopere) mogelijkheid is uw dier bij ons te laten ophalen door de gemeente.

Uw dier wordt dan ook verbrand, maar minder officieel dan in een crematorium. Het gebeurt samen met productiedieren die niet voor consumptie geschikt zijn.

De kosten hiervan worden via de praktijk verrekend, zodat u achteraf geen rekeningen meer ontvangt.

Overigens hoeft u zich geen zorgen te maken dat er in dat geval met de overblijfselen van uw dier verder nog iets gebeurt. Vroeger werden de assen nog wel gescheiden en werd bijvoorbeeld beendermeel in lijm verwerkt, maar sinds de ontdekking van ziektes als de Gekke-Koeien-Ziekte is dit verboden.


Wij vinden het belangrijk dat u de beslissing neemt die voor u op dat moment als de beste aanvoelt. Eigenlijk kan niemand u daar echt in adviseren: uw gevoelens zijn tenslotte alleen van u. Wij respecteren uw keuze onder alle omstandigheden en hebben geen waardeoordeel.


www.ducamsterdam.nl
www.liefdier.nl