Welkom > Buitenland > Hondsdolheid

Hondsdolheid

Hondsdolheid of RabiŽs is een ziekte die het dier ongemerkt kan oplopen van in het wild levende dieren.
Een besmette hond of kat kan dol worden en op zijn beurt mensen en dieren besmetten.

Vrijwel iedereen weet dat voor een buitenlandse vakantie de hond of kat ingeŽnt moet worden tegen hondsdolheid. De geldigheidsduur van deze vaccinatie is 1 (soms 3) jaar.

Sommige landen hebben aanvullende eisen naast deze vaccinatie: zie hiervoor: EU-regelgeving en informeer ernaar op de praktijk. Doe dit ruim tevoren, want er kunnen maanden overheen gaan voor alles geregeld is.

Hondsdolheid in Nederland?

Nee hoor, gelukkig bestaat dit gevaar al heel lang niet meer in ons land. Reden waarom we er pas aan denken bij een reis naar het buitenland.

Toch willen we u wat vertellen over hondsdolheid hier in Nederland, omdat het van belang kan zijn dat u daar iets van weet.

Van het rabiŽsvirus zijn 7 typen bekend, waarvan in Noordwest-Europa alleen het klassieke rabiŽsvirus en de European Bat Lyssavirus (EBLV) typen 1 en 2 van belang zijn.

Het klassieke rabiŽsvirus komt al tientallen jaren niet meer in Nederland voor, maar wordt nog wel in omringende landen aangetroffen, mn. bij de vos, de hond en de wasbeer.

De EBLV's worden in Nederland met enige regelmaat bij insectenetende vleermuizen aangetroffen. Sinds 1977 zijn EBLV's in Europa verantwoordelijk geweest voor een viertal humane sterfgevallen. Het laatst in Schotland in 2002, toen een vleermuizenonderzoeker overleed na een beet van een vleermuis.

Realiseer u dat als een vleermuis gezond is, u hem niet zo snel van dichtbij zult tegenkomen. Dit gebeurt alleen bij sterk verzwakte, meestal zieke dieren.

Hoe groot is het besmettingsrisico? Dit risico is klein. Maar als u een besmetting oploopt en er wordt niet op tijd een zgn. postexpositiebehandeling ingesteld, zult u er aan overlijden.

Dit is de reden dat we adviseren om vleermuizen, met name zieke en dode exemplaren, nooit met blote handen op te pakken.

Mocht uw hond of kat in aanraking zijn geweest met een vleermuis, dan wordt geadviseerd om voor een rabiŽsvaccinatie te komen.

Dode vleermuizen kunnen naar de praktijk gebracht worden en - voor u - kostenloos voor rabiŽsonderzoek opgestuurd worden.